11 december 2015

Het Belastingplan 2016 is in november 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. In een poging om het wetsvoorstel Belastingplan 2016 ook door de Eerste Kamer te loodsen heeft de staatssecretaris van Financiën, na overleg met de Eerste Kamer, een zogenaamde novelle ingediend bij de Tweede Kamer. De novelle is een aanpassing van een reeds aangenomen wetsvoorstel. De novelle bevat de volgende aanpassingen op het Belastingplan 2016.