11 december 2015

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de premiepercentages en het maximumpremieloon voor de werknemers- en de volksverzekeringen en de opslag voor deĀ kinderopvangtoeslag voor 2016 vastgesteld.